36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปรับลดเบี้ย กยศ.

 

ประกาศผลการประเมินสมรรถนะผู้สมัครจ้างเหมาบริการ 1 ตำบล 1 มหาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย 

ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย

วิทยาลัยชุมชนรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รับสมัครเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ทุกหน่วยจัดฯ


โหลดใบสมัครนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาตลอดทั้งปี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวชช.มส.หรือหน่วยจัดการศึกษา ประจำอำเภอใกล้บ้านท่าน

 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนรับสมัครหลักสูตรอนุปริญญา 2563

 

59285483 342992093027038 5237727817361260544 n

89661567 3006680586061096 82293536191414272 o

 with Them A4 bord-01

61110100 689768714810520 3606698786816000000 n

Course 3 Course Edit-01

bookshare-A4

 

en 2560


 

 


  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง >>>

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ๓๖ ถนนปาง

ล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หรือดาวโหลดที่.....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๕๓-๖๙๕๔๓๘  ต่อ ๑๐๒

>