36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

นิทรรศการและประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

นิทรรศการและประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนให้ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าวจากการดำเนินกิจกรรม "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมและอาชีพพื้นบ้านของไทใหญ่บนฐานแนวคิดของศาสตร์พระราชา" ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนขอขอบพระคุณโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือจนโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมา ขอขอบพระคุณค่ะ
-ทีมงานวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 

ขอบคุณข่าวจากศูนย์ภาษาและการเรียนเพื่อชีวิตและสังคมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 

21730818 1351320601643431 4356545988708693736 n 21762069 1351320761643415 382699515461070864 n
21731028 1351326254976199 6131332190299161220 n 21731079 1351322718309886 5184101489054597762 n
21731250 1351321391643352 6537248862767377720 n 21740487 1351322814976543 3105033871662181776 n 21752056 1351322898309868 5067453732397647123 n
21731303 1351326788309479 6733182834744391329 n 21743263 1351320394976785 3471555837983505709 n
21751393 1351322621643229 5696524440372080861 n 21752420 1351327634976061 4572251980871051870 n
21730996 1351324731643018 7353105419555676180 n 21462753 1351326441642847 8886864107350400217 n