36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษและการตลาดสมัยใหม่

คุณสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษและการตลาดสมัยใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมและอาชีพพื้นบ้านของไทใหญ่บนฐานแนวคิดของศาสตร์พระราชา ปี 2560 โดยมี ดร.โยธิน บุญเฉลย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนกล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม (อาคารชานกะเล) วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียน เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ทางศูนย์ภาษาฯ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อ. คทาเทพ พงศ์ทอง มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูและนักเรียนเรื่อง การทำ Social map เพื่อสำรวจของดีในโรงเรียน การคิดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก Social map ในโรงเรียน การทำแผนธุรกิจและการออกแบบ logo ผลิตภัณฑ์

 

ขอบคุณข่าวจากศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม

 

22046726 1358878240887667 6830572080238581228 n

21765090 1358879527554205 280323818094689520 n 21766626 1358879474220877 4044788763624449378 n
21687419 1358878617554296 2305726407256174077 n 22045912 1358912397550918 2306079208589904420 n
21688002 1358899194218905 5315384225189641805 n 21687967 1358911747550983 653144269185090413 n
21761854 1358913280884163 8842392894187431719 n 21762064 1358893900886101 7274961082684243214 n
21764760 1358909554217869 1443443360993429091 n 21766617 1358892124219612 3036052023413836531 n
21765197 1358879704220854 2425969007566464666 n 21766440 1358879944220830 1850587392725578125 n
21768019 1358893474219477 4820195214312476236 n 21768306 1358915247550633 1061249372216237928 n
21768321 1358896950885796 2249594869616407426 n 22045794 1358910364217788 8116221632305940120 n
22008317 1358894684219356 6391725971769546910 n 22008297 1358911437551014 6167837882963777359 n  21768367 1358895700885921 3666089294437696155 n 21768321 1358899107552247 5242413551746996639 n
21768379 1358897474219077 5306151902905528652 n 22007295 1358895110885980 1788742885552979974 n
21768354 1358914944217330 252080435488493437 n 22008020 1358879994220825 1171948739907660476 n