36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

หน่วยจัดการศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าศึกษาดูงานศูนย์อาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 อาจารย์กาญจนา ดวงเนตรงาม อาจารย์ผู้สอนวิชาอาเซียนศึกษา นำนักศึกษารุ่นที่ 1/2560 หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าศึกษาดูงานศูนย์อาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายปัญญา รักสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนยวม ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ขอบคุณข่าวจากหน่วยจัดการศึกษาอำเภอขุนยวม

 

22279617 1433673923407245 6699310160179359730 n 22279778 1433674073407230 1833605442890842761 n
22310197 1433674110073893 2845995588337575540 n 22228520 1433674036740567 1839275226857731110 n