36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

หน่วยจัดการศึกษาอำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมเพาะพันธุ์อาสา ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยขุนยวม

วันที่ 30 กันยายน 2560 อาจารย์ทรงสวัสดิ์ สุขประเสริฐ อาจารย์ผู้สอนวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ นำนักศึกษารุ่นที่ 1/2560 หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมเพาะพันธุ์อาสา ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยขุนยวม โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมเพาะพันธุ์อาสาจากหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยขุนยวม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอบคุณข่าวจากหน่วยจัดการศึกษาอำเภอขุนยวม

 

22196484 1433689266739044 8743345098488737781 n 22221565 1433688963405741 2633256857673967650 n
22221644 1433688793405758 6386505429232901066 n 22221675 1433689353405702 1088198644119207819 n
22228130 1433689480072356 414351898755120256 n 22256479 1433688786739092 6111116815768450150 o
22281769 1433689506739020 5646553486823709275 n 22309084 1433689603405677 88629364694457871 n
22365429 1433689170072387 4684407985712237149 n 22228124 1433688910072413 792682612107271559 n