36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำเดือน กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่
1.อบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.2/2 จำนวน 31 คน วันที่ 5 กันยายน 2560
2.อบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-book โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.2/3 จำนวน 32 คน วันที่ 12 กันยายน 2560
3.อบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.1 จำนวน 31 คน วันที่ 19 กันยายน 2560
4.อบรมการตกแต่งภาพด้วย Photoscape โรงเรียนท่าโป่งแดง ชั้น ป.3-ป.4 จำนวน 28 คน วันที่ 20 กันยายน 2560
5.อบรมการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น โรงเรียนท่าโป่งแดง ชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 34 คน วันที่ 21 กันยายน 2560
6.อบรมการสร้างสื่อนำเสนอด้วย infographic โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.5 - ป.6 จำนวน 21 คน วันที่ 22 กันยายน 2560
7.อบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.4 จำนวน 30 คน วันที่ 26 กันยายน 2560
8.อบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม Photoshop โรงเรียนบ้านใหม่ ชั้น ป.5 จำนวน 13 คน วันที่ 27 กันยายน 2560
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark

 

ขอบคุณข่าวจากอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 

21558592 1560157110713458 3075956936199160349 n 21616502 1562459913816511 2289469542165116447 n
21743288 1560157244046778 2934223043923509872 n 21752455 1560157137380122 6184837123112561184 n
21768232 1568298779899291 4593623468837104077 n 21768273 1568298773232625 7433690257062614933 n
22045773 1568298776565958 6625775600434542017 n 21761407 1563513953711107 3670210279607618317 n