36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

สำนักงาน IRC จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel 2013

สำนักงาน IRC จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel 2013 สำหรับพนักงาน วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark

 

ขอบคุณข่าวจากอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 

 

22046598 1567362896659546 2205782463471061943 n 22007331 1567362763326226 2881771758284458020 n
21766699 1567362769992892 1720443411500725109 n 21768419 1567362766659559 7793323961684738852 n