ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าเยี่ยมสถาบันไทใหญ่ศึกษา

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าเยี่ยมสถาบันไทใหญ่ศึกษา พร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมร่วมกัน โดยมีคุณสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อาจารย์ประเสริฐ ประดิษย์ ที่ปริกษาสถาบันไทใหญ่ศึกษาและคณะ ให้การต้อนรับ

 

ขอขอบคุณข่าวจากอาจารย์ประเสริฐ ประดิษย์

22221708 858990370948259 7479614368108263880 n