36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

ชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและหารือ

ชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและหารือ เกี่ยวกับการจัดอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมไตให้กับเครือข่ายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ประกอบด้วย
1.รำไต
2.รำหม่องส่วยยี
3.ก้าลายไต
4.ก้าปั่นก๋อง
5.หัตถกรรมใบตองไทใหญ่
โดยมีคณะชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนาเข้าอบรมจำนวน 40 คน
เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับศูนย์ไทใหญ่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 

ขอบคุณข่าวจาก อ.ประเสริฐ ประดิษฐ์ ที่ปรึกษาศูนย์ไทใหญ่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 

23231261 873091856204777 727690190842531233 n
23172710 873091739538122 9072499480158567367 n
19247862 873091779538118 7189299978396952010 n