36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

คณะกรรมการจัดงานปีใหม่ไตบ้านนาป่าแปก เข้าหารือเกี่ยวกับการจัดงานปีใหม่ไต

คณะกรรมการจัดงานปีใหม่ไตบ้านนาป่าแปก เข้าหารือเกี่ยวกับการจัดงานปีใหม่ไต ประจำปี 2560 ซึ่งจะมีการจัดงานระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 นี้
มีเครือข่ายร่วมจัดงาน ประกอบด้วย
_วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยศูนย์ไทใหญ่ศึกษา
_สภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
_สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
_เครือข่ายภาษาและวัฒนธรรมกองมุ่งเมือง
_เครือข่ายสวนธรรมภูสมะ
และเครือข่ายชุมชนไตในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ขอบคุณข่าวจาก อ.ประเสริฐ ประดิษฐ์ ที่ปรึกษาสถาบันไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 

23172422 873571412823488 6934069131729264357 n