36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

หน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง จัดอบรม"กัดกระจก รุ่น ๒"

หน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง จัดอบรม"กัดกระจก รุ่น ๒" ตามความต้องการของชุมชน และเพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา วชช. มส.  ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2560

 

ขอบคุณข่าวจากหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง

 

22789141 2060320527535530 372349080965766056 n