36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

หน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียงจัดประชุมคณะทำงานศูนย์สาละวินศึกษา

         วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียงจัดประชุมคณะทำงานศูนย์สาละวินศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนให้ดำเนินการสร้างความพร้อมจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานของศูนย์สาละวินศึกษา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง ภายใต้โครงการการจัดการความรู้เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรลำน้ำยวม

 

ขอบคุณข่าวจากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง

24300923 2076204955947087 3304499582244855417 n 24059159 2076204949280421 436651612985767388 n 24232064 2076204925947090 7074901379001611224 n 24131331 2076695869231329 8772787818806289757 n 24131097 2076204975947085 6986058882774333860 n 24293872 2076204995947083 428080751440667338 n