36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

      ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นายสถาพร สุริยน
ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

 

ขอบคุณข่าวจาก

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน

 

23905197 1633053870090448 4478061482645560738 n 23915619 1633053876757114 1701885974590134012 n
23905421 1633053813423787 2184632021431121129 n 24058732 1633054106757091 233105859857831449 n
24129554 1633054253423743 3777048498345183339 n 23915752 1633053946757107 4760284720210563055 n