36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

นายคมสัน คูสินทรัพย์ มอบป้ายศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ถั่วคั่วให้กับชุมชน

        เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ มอบป้ายศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ถั่วคั่วให้กับชุมชนบ้านผาบ่องและผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าแผ่นสำหรับชุมชนบ้านปางหมู โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ การจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน สร้างมูลค่าชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2560 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา และอาจารย์สิริกร สมควร ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ขอบคุณข่าวจากอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 

23519287 1622024524526716 7506413053835934092 n 23559854 1622024467860055 2792754678704639470 n
23559932 1622024521193383 1274803740156466686 n 23659494 1622024464526722 8717101770844215811 n23622359 1622024517860050 6507356240902834828 n