36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม

        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมในการดำเนินการยกยอดตั้งฐานพัฒนาความเข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชนสู่เครือข่ายการเงินชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน ให้เป็นกลไกทางการเงินระดับหมู่บ้านและตำบล ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

 

ขอบคุณข่าวจาก
#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark

 

24232715 1635349973194171 6094950544478220578 n 24294327 1635349869860848 781228819998559852 n
24059085 1635349789860856 7071678715547359234 n 24059088 1635350003194168 2227837841679100086 n
24232960 1635349883194180 8155805853208215462 n 24131048 1635350056527496 8094769733818090625 n