36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเปิดรับสมัครเรียน ฟรี!

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนเปิดรับสมัครเรียน ฟรี!

เตรียมแค่เอกสารก็มาสมัครเรียนได้เลยคะ สมัครเลย #ฟรี ที่หน่วยจัดการศึกษาใกล้บ้านท่าน


(หน่วยจัดฯ ปาย, ปางมะผ้า, เมือง, ขุนยวม, แม่ลาน้อย และแม่สะเรียง)