36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เชิญร่วมชมงาน "Education for life" ร่วมชมงาน "Education for life" การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีงาม

อย่าลืมมาร่วมชมงาน "Education for life" การเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีงามสู่การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อ "เมืองแม่ฮ่องสอนเมืองพิเศษทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม" 2-3 กุมภาพันธ์ 2561

27459499 2105280533039529 3849121514070641879 n