36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

คณาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหน่วยจัดอำเภอขุนยวม ต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะนิเทศจากสำนักวิชาการ

 วันที่ 27 มกราคม 2561 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหน่วยจัดการศึกษาอำเภอขุนยวมนำโดย อาจารย์ดุสิต เงินใส หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอขุนยวม

คณาจารย์ผู้สอนระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหน่วยจัดอำเภอขุนยวม

ต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะนิเทศจากสำนักวิชาการ

 

นำโดย อาจารย์พรศักดิ์ คำทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน หัวหน้างานทะเบียน และนายยุทธพงษ์ กวางทู ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ณ หน่วยจัดการศึกษา อำเภอขุนยวม

 

kh 1kh 3kh 4kh 5kh 6kh 7kh 2