36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

ขอเชิญร่วมงาน ปอยประเพณียกย่องครูหมอลีกไต (งานประเพณีเชิดชูยกย่องครูภาษาไตหรือไทใหญ่) ครั้งที่ 41 วันงานวันศุกร์ที่ 10 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมงาน ปอยประเพณียกย่องครูหมอลีกไต (งานประเพณีเชิดชูยกย่องครูภาษาไตหรือไทใหญ่) ครั้งที่ 41 วันงานวันศุกร์ที่ 10 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

ปอยประเพณียกย่องครูหมอลีกไต (งานประเพณีเชิดชูยกย่องครูภาษาไตหรือไทใหญ่) ครั้งที่ 41 วันงานวันศุกร์ที่ 10 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ( 10. 11. February 2017 ) ตรงกับ ขึ้น14 ค่ำ และ15 ค่ำ เดือน 3 ปีจุลศักราช 1378 สถานที่จัดงาน บ้านใหม่หมอกจ๋าม หมู่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ประธานการจัดงาน นายไพบูลย์ ปันจันทร์ (ผู้ใหญ่บ้านใหม่หมอกจ๋าม) รองประธานจัดงานคนที่ 1 นายจันทร์แก้ว หน่อแก้ว (ประธานชมรม 3 อำเภอ (ฝาง,แม่อาย,ไชยปราการ)
รองประธานจัดงานคนที่ 2 นายกวี ยอดแสง (ผู้ใหญ่บ้านแม่สาวเมืองหนอง) หมายเหตุ - การแต่งกาย ให้แต่งกายชุดไตสีดำ, สีขาวเป็นหลักในกรณีคนที่ไม่มีให้ใส่ชุดไตสี่อื่นๆได้โดยให้ติดโบว์สีดำไว้ที่ไหล่ซ้าย
กำหนดการจัดงาน
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฮอลีกโหลง (โดยจเร 7 คน) คณะกรรมการฝ่าย ณ หอเจ้าครูหมอ
( เริ่มฮอลีก 18.00 น วันที่ 10 ก.พ - 09.00 น วันที่ 11 ก.พ )
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00น -12.00น สัมมนาเชิงวิชาการ “หัวข้อ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับชาวไทยใหญ่” สถาบันไทยใหญ่ศึกษาแม่ฮ่องสอน, เจ้าปืนคำ หอเจ้าครูหมอ เวลา 13.00น-15.00น รับประทานอาหารจากโรงทาน คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านนำอาหารมาตั้งโรงทาน
เวลา 15.00น-16.00น เตรียมจัดตั้งขบวน คณะกรรมการฝ่าย บ้านใหม่หมอกจ๋าม
เวลา 16.00น-17.00น จัดรูปขบวนสู่ลานพิธี “ หน้าบ้านพี่น้อยนัน (สี่แยกบ้านใหม่หมอกจ๋าม)
เวลา 18.00น-19.00น เคลื่อนขบวนสู่ลานพิธี “ วัดหมอกจ๋าม
เวลา 19.00น-20.30น พิธีเปิด
เวลา 20.30น-21.00น วางแจกันถวายความอาลัย “ ตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน
เวลา 21.00น - 21.30น แต่ละหมู่บ้านถวายทรัพย์เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล “ ตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน เวลา 21.30น - 22.00น จุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความอาลัย “
เวลา 22.00น-24.00น เพลงพระราชนิพนธ์ คณะครู ร.ร จ.พ ๙ นักเรียน จ.พ ๙

 

defaultpic16114884 1239645272793138 2698598107880023815 n