36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

สถานที่เพื่อติวหนังสือ ทำรายงาน อ่านหนังสือ ประชุมกลุ่มย่อย และซ้อมเต้น ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น.

สถานที่เพื่อติวหนังสือ ทำรายงาน อ่านหนังสือ ประชุมกลุ่มย่อย และซ้อมเต้น

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น.

abcd