36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

บรรยากาศการเรียนการสอน #หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน
#หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง
ระหว่างวันที่ 17,24,31 มกราคม และ 7,14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.20 - 10.20 น. ระยะเวลา 10 ชั่วโมง ณ.ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม (อาคารชานกะเล)
โดยอาจารย์เอกภาวี ขัติครุฑ เป็นผู้สอน ร่วมกับการใช้ระบบ
e - Learning ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และได้มี อาสาสมัครชาวต่างชาติ คุณ Susan เป็นวิทยากรร่วมในการสอน

 

1x 11x 21x 31x 41x 5