36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียงได้ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายน้ำล้นชั่วคราว

บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียงได้ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายน้ำล้นชั่วคราวเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของปลาในช่วงปลาวางไข่ รวมถึงบริเวณดังกล่าวเป็นเขตอภัยทานของวัดสุพรรณรังษี (วัดจองคำ)
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้นำชุมชนหมู่บ้านหนองป่าแขม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง และวัดสุพรรณรังษี รวมทั้งมีผู้มีจิตศรัทธามาทำบุญมากมาย

 

28472266 2122847521282830 8607887556502163499 n28575887 2122847434616172 4122572179691139421 n28575910 2122846477949601 3018602164072081708 n28576075 2122846457949603 6212887293867900428 n28871860 2122847477949501 4205602730765450029 n