36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เนื้อหา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 3192

         วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือเรื่องการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของคนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

18110620 1715528455412707 1954570049 n