36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เนื้อหา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2652

     วันที่ 13 พ.ค. 2560 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. วิชาเอกปฐมวัยศึกษา ในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องและแบบคู่ขนาน .....ขอบคุณข่าวจาก#เครือข่าย วชช.มส

 18447534 1453393848061174 2830943531710833791 n

18423860 1453393478061211 3739094826082394897 n

18581606 1458280697572489 3288216264748895162 n

18424213 1453391031394789 6103661885444851367 n

18274990 1453390908061468 690186550470556310 n

18425032 1453390294728196 5614824079974005228 n