36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เนื้อหา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2774

     20/05/2560 อบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Startup ปี 2560 ให้แก่ผู้ประกอบการชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย สสว สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท เมืองแม่ฮ่องสอน by staff วิทยาลัยสื่อ มช.& วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  ....ขอบคุณข่าวจาก#เครือข่าย วชช.มส

18556254 1460180160715876 3362400637567939903 n

18527737 1460182640715628 2112206646176168115 n

18581465 1460181914049034 1399935792386608589 n

18622232 1465278840206008 7995886141048477622 n

18519660 1460180380715854 9220407748330878199 n