36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เนื้อหา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2638

      โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ) - วัดศรีบุญเรือง มาใช้บริการในการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนแม่สะเรียง โดยมี อ.อรรถพล ปัญญา เป็นอ.ผู้สอน  #เปิดให้บริการ 09.00 - 19.00 น.    ...ขอขอบคุณข่าว#วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียง

18620331 1977328849168032 4691612856263945052 n

18664169 1977328842501366 7567776017098452443 n

18699867 1977328845834699 6108896399654575440 n