36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เนื้อหา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 3011

     เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลปายร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหน่วยจัดการศึกษาอำเภอปาย จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลปาย อาชีพทำขนมไทใหญ่ ขนมแปงโม้ง และขนมอะล่ะหว่า ณ เทศบาลตำบลปาย.....ขอบคุณข่าว #เทศบาลตำบลปาย

18425392 721448464702235 5278282367406587207 n

18425265 721448461368902 2530346752692771248 n

18447460 722047667975648 7582437690925987873 n

18447120 722047664642315 3837544596735391495 n

18527921 722047704642311 3505037733750060888 n

18485979 721448458035569 4718223329851407313 n