36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เนื้อหา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2689

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว โดยท่านพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี  มีส่วนราชการ โรงเรียนและบุคลากรจำนวน 800 คนร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้   ...ขอบคุณข่าว