36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เนื้อหา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2899

วันที่ 7 มิ.ย.60/หน่วยจัดฯอำเภอปาย/โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปาย โดยกศน.ตำบลแม่ฮี้ จัดอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นความสำคัญ ประโยชน์ของการใช้สื่อจากอินเตอร์เน็ต ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคมต่อไป

ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอปาย ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านแม่ของ อำเภอปาย
ระหว่างวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2560   ขอบคุณข่าว#หน่วยจัดการศึกษาอำเภอปาย

18882242 436539906701850 7377684029131530887 n

18952795 436539846701856 3730605442231184782 n

18882279 436539850035189 7982302127951720559 n