36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เนื้อหา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2667

วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว จัดอบรมภาษาไทใหญ่เบื้องต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสำนักงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรผู้สอนจากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ขอบคุณข่าว#LLC Chankalay Maehongson
ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560
เวลา 16.30 น. -18.30 น.

19225609 1271141622994663 9150263799556796124 n 19225725 1271141612994664 9038025964635011357 n
19274915 1271140866328072 8919116278387622988 n 19275078 1271141536328005 322123952220115745 n
19396821 1271139102994915 7940254054629504341 n 19399167 1271141546328004 1030464134434524942 n
19420734 1271141539661338 3922111401214981845 n