36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เนื้อหา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 3189

วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ หน่วยจัดฯ อ.แม่สะเรียง จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิต มีผู้เข้ารับการอบรม ๔๐ คน ซึ่งถือว่ามี คน ๓ วัย ทั้งผู้สูงอายุ วัยทำงาน (น้องๆ ครูฝึกสอน) และเยาวชน ให้ความสนใจมากค่ะ เราตั้งเป้าหมายไว้ ๓๐ คน

"แพเจ๊อะโข่ (สร้อยคาดหัว) แพปิปะ (สร้อยแบน) แพเฉวะ (สร้อยลาย)" จากเรื่องราวตำนานของชาวกะเหรี่ยง


19396979 1997198363847747 3446557084078416115 n19247984 1997198350514415 8588620618455769240 n19424441 1997198340514416 2222601389322338571 n