36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เนื้อหา

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2379

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดฯ อ.แม่สะเรียง ได้จัดอบรมหลักสูตรงานปั้นสบู่

เพื่อเป็นการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริม และเป็นความรู้พื้นฐานให้ครูและผู้ปกครองนำไปฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัยนอกจากนั้นยังเป็นแนวทางส่งเสริมให้คนในชุมชน/โรงแรม/เกสเฮาท์/ที่พัก ไม่ทิ้งสบู่ที่เหลือแม้ก้อนเล็กๆ ทิ้งให้สิ่งแวดล้อม

#หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิต

19247811 1997237983843785 4808072171492025091 n 19247916 1997238167177100 7034982634170043156 n
19260624 1997238157177101 6698542802912988395 n 19399733 1997238307177086 694962171904687824 n
19424294 1997237943843789 5540432965513169908 n 19424429 1997238197177097 2968961466536450852 n
19399963 1997238533843730 6715424503660865754 n 19429648 1997237783843805 1224891784824005925 n19511060 1997238007177116 3291822621348363419 n 19437289 1997237790510471 3804173242847614455 n