เขียนโดย Super User
ฮิต: 13081

13 สิงหาคม 2560 นักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา จากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ขุนยวม ปาย และปางมะผ้า ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศและค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้ร่วมกันเดินขึ้นพระธาตุดอยกองมู เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับฟังธรรมเทศนา จากเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู....ซึ่งถือว่าเป็นปีแรกที่นักศึกษาใหม่จากแต่ละหน่วยจัดการศึกษาอำเภอได้มีโอกาสเดินขึ้นดอยร่วมกัน เป็นภาพความร่วมแรงร่วมใจที่สดใส งดงามมากค่ะ.... วิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอนวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดขุนยวมแม่ลาน้อย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ข่าวสาร วชช. แม่สะเรียง Chankalay MaehongsonMaehongson Ictวชช.ปางมะผ้า

ขอบคุณข่าวจาก เครือข่ายวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

1234520729537 1565744746801630 6896830656389544875 n