36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ,
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

053-695438
fax : 053-695439

เขียนโดย Parks Webmaster
ฮิต: 9137
Ormiston Pound
Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ormiston_Pound.JPG Author: License: GNU Free Public Documentation License

หมวด: