วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

MCC

MCCกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read More
MCCข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยจัดการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

#ข่าวสารวชช ฉบับที่

Read More
MCCข่าวประชาสัมพันธ์

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มาตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์

Read More
MCCข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาและทักษะการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

ดร.สิริกร มณีรินทร์

Read More
MCCข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยี่ยนและศึกษาเรียนรู้งานหัตถกรรมผ้าและเครื่องแต่งกายของชาวลาหู่แดง

ดร.สิริกร มณีรินทร์

Read More