พื้นที่สำหรับคนทุก GEN… ไม่ว่าจะ GEN B , GEN X หรือ GEN Y ก็มีพื้นที่กว้างขว้างรองรับได้สบายๆ อ่านหนังสือก็ได้ ออกกำลังกายก็ดี ดนตรีก็มีให้เพลิน

พื้นที่สำหรับคนทุก G

Read more