วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ที่จบชั้น ม.6 ปวช. ปวท.หรือเทียบเท่าขึ้นไป รับสมัครทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565

สาขาวิชาที่รับสมัคร มีดังนี้

1. การศึกษาปฐมวัย
2. การบัญชี
3. การจัดการ
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาธารณสุขชุมชน
6. การปกครองท้องถิ่น
7. เทคโนโลยีการเกษตร

และสาขาใหม่ 3 สาขา (ต้องมียอดผู้สมัครต่อสาขา ๆ ละ 20 คนขึ้นไป) ดังนี้

1. การท่องเที่ยว
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การจัดการสุขภาวะในผู้สูงวัย (การดูแลผู้สูงวัย)

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยจัดการศึกษาทุกอำเภอใกล้บ้าน หรือสมัครออนไลน์ที่ลิงค์บริการนักศึกษาค่ะ http://register.iccs.ac.th/…/MTR8fGFwcC9hcHBsaWNhbnQvc2

หลักฐานที่ต้องเตรียมยื่นสมัคร อย่างละ 3 ฉบับ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบรับรองสถานะบุคคล
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรายงานผลการเรียน (หรือใบรับรองคุณวุฒิ)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุลกหรือสถานภาพ (ถ้ามี)
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว ชุดสุภาพ (3 ใบ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-695578 (สำนักวิชาการ) เครือข่าย วชช.แม่ฮ่องสอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *