เพลงมาร์ช

เนื้อเพลงมาร์ชวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

คำร้อง ประพันธ์ เอี่ยมประสิทธิ์ และไพฑูรย์ จันทสิงห์ / ทำนอง ไพฑูรย์ จันทสิงห์


ชาย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาพรรวมไว้ในท้องถิ่น
หญิง เรียนรู้เร็ว เริ่มได้ทุกชีวิน ในท้องถิ่นเป็นครูคู่ตำรา
ชาย ภูมิปัญญาโสภิณในถิ่นแคว้น ทั่วเขตแดนพงไพรไกลสุดหล้า
หญิง ตามต้องการของถิ่นทุกเวลา เราจงมาเพิ่มค่าชีวิตจริง
ชาย คุณธรรมนำหน้าพาสุขศรี รู้วิถีชุมชนคนฮ่องสอน
หญิง รู้ตัวเองมีค่าในป่าดอน รู้อาทรรักถิ่นแผ่นดินตน
(พร้อม) แหล่งวิชาแพร้วเพริศเลิศลือเลื่อง เราเป็นเฟืองสร้างสรรค์ทางคิดใหม่
สร้างท้องถิ่นคิดเป็นเห็นการณ์ไกล ผูกพันใจ วชช.มส. เอย

https://drive.google.com/file/d/0B8AhSjWCVJDnUmhCbzRBRm9DbXM/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/0B8AhSjWCVJDnYW5KOGw3eVdkU0U/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/0B8AhSjWCVJDnRTN6a2dFbU9iNzQ/view?usp=drivesdk